Surachet kanun

Bachelor of Science Program in Information Technology

Mahasarakham University

Thailand
สวัสดีครับผม สุรเชษฐ์ กันอุ่น
ผมกำลังศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความสนใจในด้าน IT Infrastructure , Network , Design ux ui ผมเป็นคนชอบค้นหาและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น cryptocurrency , blockchain และยินดีเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่จะได้รับจากการฝึกงานครับ
ตอนนี้ผมกำลังหาที่สำหรับการฝึกงานระยะเวลา 4 เดือน (ธ.ค-มีนา 2566)
Skills:
HTML
SQL
CSS
PHP (pdo)
JavaScript (ajax , node js , react js)
Python (google colab)
Network (csico)
Bootstrap